Psycholoog in Roermond

De oplossing is vaak dichterbij dan je denkt

 

 

 

 

 

Depressie, de oorzaak en behandeling | Psycholoog Roermond

 

Een depressie is een van de meest voorkomende psychologische aandoeningen. Veel mensen lopen lang rond met de kenmerken van een depressie. Ongeveer twintig procent van de mensen krijgt in zijn leven ooit te maken met een depressie. Het is dus helemaal niet raar dat je last hebt van klachten. Een depressie kan zonder aanleiding ontstaan of juist als gevolg van een vervelende gebeurtenis in je leven. Heb je het vermoeden dat je een depressie hebt, neem dan contact op met je huisarts of een psycholoog.

 

Heb je een depressie?

Als je last hebt van somberheid, lusteloosheid of een neerslachtig gevoel kan het zijn dat je lijdt aan een depressie. Veel mensen blijven met sombere gevoelens rondlopen maar het is de moeite waard om hulp te zoeken bij je depressie. Depressiviteit kan ervoor zorgen dat je je passiever gaat opstellen. Mensen met een depressie tonen weinig initiatief en ondernemen geen plezierige activiteiten meer. Ook de sociale contacten worden vaak ernstig verwaarloosd. Met hulp van een psycholoog kom je sneller uit je depressie dan wanneer je het alleen moet doen.

 

Herken je jezelf in minimaal vijf van de onderstaande punten? Neem dan contact op met mij op voor een intakegesprek.

  • niet meer kunnen genieten van dingen of geen plezier meer hebben
  • voortdurende moeheid, geen energie hebben, het gevoel dat alles moeite kost
  • trager denken, bewegen en reageren of juist erg rusteloos en gejaagd zijn
  • slaapproblemen, zoals niet kunnen inslapen en veel te vroeg wakker worden of juist een overmatige slaapbehoefte hebben, ‘s ochtends het bed niet uit kunnen komen, de hele dag in bed willen blijven
  • problemen met eten, zoals geen eetlust meer hebben (afvallen) of juist de neiging hebben overmatig veel te eten
  • toegenomen prikkelbaarheid, sneller geïrriteerd zijn
  • concentratieproblemen, moeilijk de gedachten ergens langere tijd bij kunnen houden, moeilijk besluiten kunnen nemen
  • een negatief zelfbeeld, een negatief beeld van anderen en een negatief toekomstbeeld
  • doodsgedachten en/of –wensen

 

Wat is de oorzaak van de depressie?

De negatieve gedachtepatronen die ervaren worden tijdens een depressie zijn vaak terug te voeren op nare en ingrijpende ervaringen in het verleden met grote impact in het heden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het overlijden van een dierbare, zelf ernstig ziek worden, het verlies van werk of het verbreken van een relatie. Ook kan erfelijkheid of hormonale ontregeling een rol spelen in het krijgen van een depressie.

Verlies, verdriet en rouw kunnen in de behandeling de ruimte krijgen. Door er samen over te praten en het verdriet te voelen, onderzoek je wat je nodig hebt om je leven weer vorm te geven zoals jij dat zou willen. Inzicht in je situatie geeft duidelijkheid over wat er nodig is om jou in actie te laten komen zodat je stemming weer gaat verbeteren. Wat doe je op dit moment allemaal op een dag? Zijn er dingen die je doet waarna je je wat beter voelt? Zijn er dingen die je doet waar je je juist somber door voelt?

 

Hoe kan ik je helpen bij somberheid en depressieve gevoelens?

In mijn praktijk zie ik dat een depressie bij elke persoon er heel anders uit kan zien. De ene depressie is de andere niet. Zo zijn er mensen die in een sociaal isolement komen en trager worden dan normaal, terwijl andere mensen juist heel rusteloos, gejaagd en angstig zijn. De therapie zal daarom op maat gemaakt worden om zo aan te sluiten bij jouw klachten, jouw omgeving en persoonlijkheid / psychologische factoren. Bij de behandeling kunnen we werken aan de oorzaak van de depressie.