Psycholoog in Roermond

De oplossing is vaak dichterbij dan je denkt

 

 

 

 

 

Werkwijze Psycholoog Roermond

Hieronder volgt het chronologische stappenplan waarmee ik samen met jou je problematiek kan aanpakken
vanaf het moment dat je je hebt aangemeld
.

 

De aanmelding

Je kun je aanmelden middels de procedure die je kunt vinden op deze pagina.
Voor de intake heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.
Als de verwijzing verloopt via de bedrijfsarts dan verloopt de aanmelding rechtstreeks via Cenzo (Centraal Netwerk Psychologen). Ik zal je dan bellen voor het maken van een afspraak.
Als je geen verwijsbrief hebt is het onverzekerde zorg. De tarieven van de behandeling kun je vinden op deze pagina.

 

De eerste afspraak

In het eerste gesprek, de intake, bespreken we of jouw hulpvraag geschikt is voor de behandelingen die ik of mijn collega Carolien van Neer geeft. Wij bieden hulp en behandeling vanuit de Basis GGZ. Je blijft van het begin tot het eind in behandeling bij de behandelaar waarbij u de intake heeft gehad.   Indien u dit wenst, en u geeft hier toestemming  voor, dan mag u partner ook bij de gesprekken aanwezig zijn/betrokken worden.  Mogelijk is je problematiek te complex voor de BGGZ dan wordt je terug verwezen naar de huisarts voor behandeling binnen de specialistische GGZ.

 

Graag met je eerste afspraak meenemen:

  1. Verwijsbrief
  2. Aanmeldbrief die je na aanmelding hebt ontvangen
  3. ID-kaart
  4. Pasje van jouw zorgverzekering

 

In het kader van de richtlijnen binnen de basis GGZ worden er gegevens bijgehouden over het verloop van de behandeling. Na de intake vraag ik je een vragenlijst in te vullen op internet via een beveiligd systeem van Bergop. Dit is de voormeting. Dezelfde vragenlijst krijg je ook gaandeweg de behandeling (als tussen- en/of nameting). Zodoende is het mogelijk je vooruitgang op het gebied van klachten inzichtelijk te maken.

 

Het behandelplan

In het eerstvolgende gesprek bespreken we het behandelplan dat ik op basis van de intake en vragenlijsten heb gemaakt. In het behandelplan staat de diagnose, behandeldoelen en de behandelinterventies. Het behandelplan wordt mede door jou ondertekend.
Bij onverzekerbare zorg komt er geen diagnose, geen behandelplan.

 

Vervolg van de behandeling

In het behandelplan is opgenomen uit hoeveel sessies de behandeling bestaat. Per afspraak bepalen we wanneer er een vervolgafspraak plaats moet vinden waar we ter plekke een afspraak voor inplannen. Elke behandeling is op maat en eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt van beeldbellen via therapieland. Ik maak gebruik van de volgende interventies:

  • Psycho-educatie
  • E-health via Karify of therapieland
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Mindfulness
  • Mogelijk combinatiebehandeling van bovenstaande behandelmethodes

Bij iedere behandelvorm is er aandacht voor psycho-educatie, mogelijk betrekken van de omgeving, indien nodig crisisinterventie binnen kantooruren en terugvalpreventie.

 

Afronding en evaluatie van de behandeling

In de behandeling werken we toe naar de afronding binnen het aantal sessies dat opgenomen is binnen het behandelplan. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat er een tussenmeting plaatsvindt door middel van afname van vragenlijsten. Aan het eind van de behandeling wordt je ook gevraagd om een afrondende vragenlijst in te vullen. In het laatste gesprek evalueren we de behandeling en wordt samen de brief naar de verwijzer opgesteld.

 

Ik wil mij aanmelden